ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

Head Card2

 

งานในกลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

financial2

WorkD

cooperative1

 

โรงพยาบาลอู่ทอง
วันที่ 13 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลสามชุก
วันที่ 13 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
วันที่ 14 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลดอนเจดีย์
วันที่ 14 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลด่านช้าง
วันที่ 16 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
วันที่ 16 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
วันที่ 21 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลบางปลาม้า
วันที่ 21 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วันที่ 27 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลศรีประจันต์
วันที่ 30 มีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ผู้เข้าชม

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์