ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

1

 

ภญ.อุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์

ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข

--------------------------------

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 11:34

เอกสารประกอบการบรรยายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ประจำปี 2557 (วันที่ 10 มกราคม 2567)...

วันพุธ, 17 มกราคม 2567 15:26

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อยา โดยวิธีตกลงราคา...

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 16:36

แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง สามารถเข้ามาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...