ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

nay chay

 

นายณัฏฐชัย  แก้วเจริญสีทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

--------------------------------

 

ประชาสัมพันธ์

 รายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


   ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มงานทุกงานทราบ เรื่องการเบิกพัสดุ

 งานพัสดุจะทำการเบิกจ่ายพัสดุทุกวันที่ 1 และ วันที่ 15 ของทุกเดือน

และให้ทุกฝ่ายทุกงานที่จะเบิกพัสดุให้ส่งใบเบิกพัสดุก่อนล่วงหน้า 3 วัน

แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก ดาวน์โหลด


ขอความร่วมมือ ร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังลังงาน

กับ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน

222

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

moph.gif

link-3.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2565 14:29

แบบฟอรมรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร

วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2565 14:28

ส่วนที่ 1 แผนสุขภาพ การเงินการคลัง ดาวน์โหลดที่นี่

วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2565 14:27

แผนปฏิบัติการ แผนสุขภาพ การเงินการคลัง 58. ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ผู้เข้าชม

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์