ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 78 ม.4
ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 035-454-071 ถึง 73 ต่อ 106
โทรสาร : 035-454-063