ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 


ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2567
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 200 บาท 


ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  >> คลิก <<
ใบสมัครคัดเลือกฯ   >> คลิก <<