ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

พิธีมอบป้าย
งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ "21
Green and Clean Hospital
challenge 2566
PM 2.5 อันตราย
ที่ใกล้ตัวคุณ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation: EHA)
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

ภาพบรรยากาศการประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2566

เว็บไซต์

15.5.14.17

15.5.14.28

15.5.14.59

ปุ่มกด

15.5.6616.12

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

3.5.66

16.093.5.66

 

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน

2813.39

2.5.66.1

2.5.66.2

2.5.66.3

2.5.66.4

2813.42

 

 

 

 

สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

สถิติเวบไซต์

Thailand 57.4% Thailand
Singapore 37.9% Singapore
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3.1% กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

Total:

5

Countries
00002270
Today: 4
Yesterday: 6
This Week: 29
Last Week: 42
This Month: 44
Last Month: 353
Total: 2,270