ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

การยกระดับขีดความสามารถและปรับปรุ่งโฉม
จากโรงพยาบาลระบบบริการก้าวหน้า ตามนโยบาย EMS
พิธีมอบป้าย
งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ "21
Green and Clean Hospital
challenge 2566
PM 2.5 อันตราย
ที่ใกล้ตัวคุณ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation: EHA)
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

ภาพบรรยากาศการประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2566

เว็บไซต์

15.5.14.17

15.5.14.28

15.5.14.59

ปุ่มกด

15.5.6616.12

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

3.5.66

16.093.5.66

 

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน

2813.39

2.5.66.1

2.5.66.2

2.5.66.3

2.5.66.4

2813.42

 

 

 

 

สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

สถิติเวบไซต์

Thailand 54.0% Thailand
Singapore 41.1% Singapore
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2.8% กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
unknown 2.0% unknown

Total:

5

Countries
00001668
Today: 1
Yesterday: 4
This Week: 62
Last Week: 50
This Month: 1
Last Month: 217
Total: 1,668