ติดต่อ - สอบถาม

รายละเอียด

งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

เลขที่ 78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ (Tel)      035-454071,72,73  ต่อ 111,112

โทรสาร    (Fax) 035-454067      

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ssjsppic

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.