ตรวจสอบภายในไอซีที

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด
หมวด: ตรวจสอบภายในไอซีที
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 13:47
เขียนโดย ไพบูลย์ อาชีวะ
ฮิต: 287

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

riskcommittree63