คบจ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปี พ.ศ 2565

 - ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 4/2565 ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2565

 - ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 3/2565 ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

 - ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 2/2565 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

 - ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

ประจำปี พ.ศ 2564

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 11/2564 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 9/2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 8/2564 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564  

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 7/2564 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 6/2564 ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 5/2564 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 4/2564 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 3/2564 ณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 

ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2563 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2563 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2563 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 9/2563 ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 7/2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 6/2563 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 5/2563 ณ วันที่ 22  พฤษภาคม 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 4/2563 ณ วันที่ 23  เมษายน 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 3/2563 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 - ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 22 และ 25 ตุลาคม 2562

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.