กวป.

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 05 มิถุนายน 2562 11:51
เขียนโดย admin
ฮิต: 1255
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ประจำปี 2564
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2564
          - ประชุม กวป.ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
          - ประชุม กวป.ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2564 
ประจำปี 2563
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2563
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 30 เมษายน 2563 
          - ประชุม กวป. ครั้้งที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 25  สิงหาคม 2563
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่   2  ตุลาคม  2563
          - ประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
...................................................................................
ระจำปี 2562
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ม.ค 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.พ 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มี.ค 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เม.ย 2562
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พ.ค 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มิ.ย 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 31 ก.ค 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 27 ส.ค 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ก.ย 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 28 ต.ค 2562 
         - สรุปมติที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 28 ต.ค 2562 
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 11 วันที่ 27 พ.ย 2562
         - ประชุม กวป. ครั้งที่ 11 วันที่ 27 พ.ย 2562
 
..................................................................................
ประจำปี 2557
 - ประชุม กวป.ครั้งที่ 7 วันที่ 31ก.ค2557
 - ประชุม กวป.ครั้งที่ 8 วันที่ 28ส.ค2557
 - ประชุม กวป.ครั้งที่ 9 วันที่ 25ก.ย2557
 - ประชุม กวป.ครั้งที่10วันที่ 29ต.ค2557
 - ประชุม กวป.ครั้งที่ 11วันที่ 27 พ.ย2557
 - ประชุมกวป.ครั้งที่ 12 วันที่ 24 ธ.ค2557 
.....................................................................
ประจำปี 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.พ 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 3 วันที่  3 เม.ย 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เม.ย 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 28 พ.ค 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มิ.ย 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 7 วันที่   3 ส.ค 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 26 ส.ค 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 9 วันที่   2 ต.ค 2558
     - ประชุมกวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 2 พ.ย 2558
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 11 วันที่ 1 ธ.ค 2558
     - ประชุม กวป.ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธ.ค 2558
.......................................................................
 ประจำปี 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ม.ค 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.พ 2559 
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มี.ค 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 27 เม.ย 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 26 พ.ค 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 27 มิ.ย 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 27 ก.ค 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 25 ส.ค 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 27 ก.ย 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 25 ต.ค 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 11 วันที่ 30 พ.ย 2559
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธ.ค 2559 
..............................................................................
 ประจำปี 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ม.ค 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ก.พ 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มี.ค 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 28 เม.ย 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 31 พ.ค 2560
     - ไฟล์นำเสนอ ประชุม กวป. วันที่ 28 มิ.ย 2560
     - ประชุม กวป.ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มิ.ย 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 27 ก.ค. 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 29 ส.ค 2560 
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 27 ก.ย 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 31 ต.ค 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 11 วันที่ 28 พ.ย 2560
     - ประชุม กวป. ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธ.ค 2561
    ....................................................................................
ประจำปี 2561
        ประชุม กวป. ครั้งที่ 1  วันที่ 30  ม.ค 2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 2  วันที่ 28 ก.พ 2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่  28 มี.ค 2561 
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 27 เม.ย 2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 31 พ.ค 2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่   2 ก.ค 2561 
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 26 ก.ค 2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่  28 ส.ค 2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 26 ก.ย  2561
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 31 ต.ค 2561 
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 11 วันที่ 30 พ.ย 2561 
        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธ.ค 2561  - ประชุมกวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค