ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด -----> หมอพร้อม DID

ตรวจสอบการติดตั้ง ฮุกกะ

ฮุกกะ เมดิคอล เซอร์วิส

Monitor His Gateway

รายงานประจำปี2564 บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป บทที่ 2 PP&P Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) บทที่ 3 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) บทที่ 4 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) บทที่ 5...

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บ HDC https://spb.hdc.moph.go.th คลิ๊กที่สมัครสมาชิก ตามภาพ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดตกลง เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ HDC...

วิธีการติดตั้งเครื่องอ่าน SmartCard ให้สามารถใช้งานกับเว็บไซต์ของ HDC ได้ 1.เปิดเว็บ HDC คลิก What New! 2.ติดตั้งโปรแกรมอ่าน Smart Card 3.อัพเดทโปรแกรมอ่าน Smart Card 4.ติดตั้ง Java runtime...

หนังสือกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ผลการดำเนินการ eKYC เขตสุขภาพที่ 5

ยุทธศาสตร์และนโยบาย