ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

 S 4235275

นางพัชรินทร์  มณีพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

--------------------------------

 

Medie ttm

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 09:43

VDO การอบรมหลังจากได้รับใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม ดาวน์โหลด แบบรายงาน หลังจากได้รับอนุญาตฯ (ภท.27-32)...

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 09:04

♦ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีพ.ศ. 2542 /กฎกระทรวง / ประกาศ /...

การขออนุญาต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

     

 

 

   
   

ผู้เข้าชม

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์