หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน(เมืองอู่ฮั่น)

รายละเอียด

 

 

 

1.การแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน (เมืองอู่ฮั่น)

2.แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

3.คำกล่าวแถลงเรื่อง “ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ”

4.รายงานสถานการณ์สำหรับสำหรับประชาชนและสื่อมวลชน

5.คำแนะนำสำหรับประชาชนและสื่อมวลชน

6.สื่อความรู้และอินโฟกราฟฟิก

7.มาตรการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี

8.ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี

9.เอกสารการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

10.เอกสารนำเสนอในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สสจ.สุพรรณบุรี 

8.

9.เอก 

ร่างมาตรการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จังหวัดสุพรรณบุรี

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

รายละเอียด

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกรมควบคุมโรค

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิก !!!

   

Dashboard  

   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149535
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208