หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1091
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 941
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 684
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 781
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 653
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 529
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 561
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 471
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 250
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1622
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 2178
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1165
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1185
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1371
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1599
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1033
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1401
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 598
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 955
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1259
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1120
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1111
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1036
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1074
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1024
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 990
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 979
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1035
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1120
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 881
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1074
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 984
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1064
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 952
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 1059
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1096
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1021
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1020
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1011
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1108
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1187
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 968
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1097
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 575
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1063
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1209
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 1118
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1439
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1158
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1193
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1108
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 879
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1168
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 978
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 971
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 992
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 1031
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 1104
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 1050
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 887
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 1034
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 999
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1162
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 847
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 1049
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 933
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 1000
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1120
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 1018
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1174
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 924
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 964
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 986
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 980
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 882
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 810
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 846
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 851
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 743
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 689
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 784
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 793
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 651
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 842
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 834
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
153815
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208