หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 804
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 750
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 491
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 594
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 464
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 338
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 333
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 279
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 138
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1411
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1904
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 953
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1002
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1169
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1338
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 803
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1103
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 414
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 778
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1096
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 959
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 916
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 885
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 942
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 885
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 855
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 837
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 877
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 967
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 734
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 906
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 853
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 906
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 805
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 861
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 959
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 889
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 875
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 855
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 975
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1009
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 844
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 965
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 401
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 912
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 987
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 901
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1239
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 941
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1008
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 886
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 735
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 951
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 787
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 796
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 811
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 837
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 940
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 855
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 736
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 837
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 799
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 941
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 673
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 861
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 756
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 793
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 893
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 803
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 982
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 739
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 764
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 782
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 798
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 692
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 616
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 663
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 639
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 564
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 535
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 609
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 600
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 466
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 659
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 643
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
131
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
125470
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208