หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 991
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 853
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 591
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 696
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 554
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 443
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 455
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 379
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 196
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1526
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 2034
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1057
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1100
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1276
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1467
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 927
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1257
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 511
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 873
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1187
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1057
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1033
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 973
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1016
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 963
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 934
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 921
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 964
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1048
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 819
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 984
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 920
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 993
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 884
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 964
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1027
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 963
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 959
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 939
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1060
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1108
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 913
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1033
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 493
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1003
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1105
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 1016
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1342
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1062
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1105
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1007
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 811
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1063
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 882
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 888
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 909
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 945
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 1041
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 963
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 816
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 932
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 905
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1050
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 765
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 950
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 855
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 899
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1018
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 924
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1080
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 837
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 882
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 898
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 900
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 798
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 718
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 761
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 754
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 654
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 618
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 713
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 706
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 559
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 758
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 740
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
140704
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208