ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

รูปกิจกรรม

วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565 10:43

กิจกรรมการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ( Re X-ray ) เข้ารับการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 114

วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2565 13:43

กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ออกติดตามเยี่ยมศูนย์เเจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน รพ.สต. วังน้ำซับ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2565 10:26

รับการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปี 2565 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สาธารณสุขอำเภอ

117389259 1359872224222764 4968829555194084178 n

 

วิเชียร มูลจิตร์
สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

63

48

7

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ekgsmart3