สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ทุกท่านสามารถเข้าตรวจสอบดูวันนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่

http://spo.moph.go.th/mophic/public/search

 

สถานการณ์ Covid-19

ประกาศเจตนารมณ์

      นายสุ่ยถิน  แซ่ตัน  และคณะเจ้าหน้าที่นำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการสุจริต  ณ.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ

blank

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

             moph                              

 

 

                                        12            HDC

                                    

 

                    gis