วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายงานส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

ณ ห้องประชุมการบูร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอ1ส่งเสริม 19 11 2564

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.