วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่และติดตามการฉีดวัคซีนในพื้นที่พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

สอบถามปัญหาให้คำชี้แนะด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นายถาวร ภูติวัฒนชัย

สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ.

 

 

งานนำเสนอ1สสอ.เมือง 10 11 2564

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.