วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ 

นายเกียรติภูมิ วงศร์จิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมติดตามและรับฟัง

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและได้ให้กำลังใจแก่บุคลกรทางการแพทย์และสาธารณสุข

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่.

งานนำเสนอตรวจเยี่ยมปลัดกระทรวงฯ 17 06 2564

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วย

นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายเฉลิมพล กาละพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

และนายณัฎฐชัย แก้วเจริญสีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบ 

ชุดป้องกันการติดเชื้อ(PPE) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี 

เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

จำนวน 100 ชุด

 

งานมอบชุดPPE แม็คโคร14 06 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย แก้วเจริญสีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากห้างสรรพสินค้า Big - C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขา สุพรรณบุรี 

มอบสิ่งของ 4 06 2564

หมวดหมู่รอง

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

001

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.