วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมการบูร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ร่วมชมพิธีการมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อมอบรางวัลสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆระดับประเทศ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัล และทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับมอบรางวัลในประเภทกลุ่มสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจากในจำนวน 12 รายทั่วประเทศ ในรูปแบบเสมือนจริง

ผ่านระบบZoom โดยทั้งนี้ได้คัดเลือกสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆที่มีการดำเนินการอย่างมีคุณภาพให้ได้รับราวัลประจำทุกปี.

 

งานคุ้มครองZoom 17 29 2564

 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายคำรณ คลื้นน้ำใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

พร้อมด้วยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 

พร้อมกับร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหาร โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ณ ห้องประชุม การบูร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

งานแผนไทย 15 09 2564

 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญเจริญน้ำพระพุทธมนต์

พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าสไบคลุม

ให้แก่"หลวงพ่อหมอ" พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานสาธารสุขอำเภอ

ร่วมงานพิธีดดยพร้อมเพรียงกัน

325315

หมวดหมู่รอง

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

001

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.