ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

boss2565 
นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
ratthaphon

นายแพทย์รัฐพล  เวทสรณสุธี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                         081-7643349
 
DrAdd

ดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 

 090-9919266
 
manooy

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

 086-7542176
chalermpon 

นายฉลิมพล  กาละพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 065-6982656
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.