วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม

ชี้แจงแผนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2565

โดยมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเลขานุการโครงการ

TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

 

 

 

งานนำเสนอ1NCD 12 10 2564

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.