ขอแจ้งงดการจัดอบรมผู้ประกอบการผลิดน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564

หากมีการจัดอบรมได้เมื่อใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.