พิมพ์
หมวด: แฟ้มบริการ
ฮิต: 2029

/* update accident_fluid_type 2561 */

INSERT ignore INTO `accident_fluid_type` (`accident_fluid_type_id`,`accident_fluid_type_name`) VALUES (1,'มีการให้ IV ก่อนมาถึง');

INSERT ignore INTO `accident_fluid_type` (`accident_fluid_type_id`,`accident_fluid_type_name`) VALUES (2,'ไม่มีการให้ IV ก่อนมาถึง');

INSERT ignore INTO `accident_fluid_type` (`accident_fluid_type_id`,`accident_fluid_type_name`) VALUES (3,'ไม่จำเป็น');

INSERT ignore INTO `accident_fluid_type` (`accident_fluid_type_id`,`accident_fluid_type_name`) VALUES (4,'มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม');

SELECT

FLUID.accident_fluid_type_id,

FLUID.accident_fluid_type_name

FROM

accident_fluid_type AS FLUID

order by accident_fluid_type_id ;

#--------------