พิมพ์
หมวด: ระบบอื่นๆ
ฮิต: 639

รหัสที่ปรับปรุงอยู่ในไซต์นี้

Upnew Nationality

update provider_type  2561

update er_accident_type โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2561

update accident_transport_type ( VEHICLE )2061

update accident_splint_type 2561

update health_med_operation_code (หัตถการแผนไทย) 2561

update COMMUNITY_ACTIVITY 2561