สารบัญ

รายงานแผนไทย(สุพรรณบุรี)

รายงาน จากกรม

provider_type 2 หลัก

thaimed

แพทย์แผนไทย

การตั้งค่ามาตรฐานระบบงานแพทย์แผนไทย

เข้าสู่เมนู การตั้งค่า (Tools system setting)

thaimed setting

บริการที่เปิด
เลือกบริการที่เปิดให้บริการในสถานบริการ ควรเลือกให้ครอบคลุมบริการที่ให้

ประเภทของบริการที่เปิด
1 การรักษาด้วยยาสมุนไพร
2 การนวดเพื่อรักษา/ฟื้นฟูสภาพ
3 การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อรักษา/ฟื้นฟูสภาพ
4 การประคบสมุนไพรเพื่อรักษา/ฟื้นฟูสภาพ
5 การให้คำแนะนำการสอน สาธิต ด้านการแพทย์แผนไทย
6 การฝึกสมาธิบำบัด
7 การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
8 การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
9 การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
10 การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน
11 อื่นๆ

Set PROVIDER หรือผู้ให้บริการ
จะปรากฏในเมนูผู้ให้บริการในหน้าจอ บันทึกหัตถการแผนไทย
ส่วนผู้วินิจฉัยก็เช่นกัน

tm provider

Set PROVIDER หรือผู้ให้บริการส่งออก ๕๐ แฟ้ม  ต้อง set ในหน้าจอ Tools systemsetting

แพทย์ / พยาบาล


ben provider