สารบัญ

ตรวจสอบ กรณี บันทึกหัตถการแผนไทย ไม่่สามารถส่งออกได้

ตรวจสอบ ว่าระบบมีรายการหัตถการแผนไทย ยังไม่ครบ

( health_med_operation_itemในหน้าจอ systemsetting หัตถการแผนไทย)

health_med_operation_item_code ให้ใช้ เลข 2 หลักท้าย จาก

health_med_operation_code.icd10tm จึงจะถูกต้อง

เช่น icd10tm  = 1007701

health_med_operation_item_code ต้อง = 01

/*ตรวจสอบ กรณี บันทึกหัตถการแผนไทย ไม่่สามารถส่งออกได้*/

SELECT i,v,icd10tm,o.health_med_operation_item_code
,o.health_med_operation_item_name
FROM

(SELECT

SUBSTR(icd10tm FROM 6 FOR 2) AS i ,health_med_operation_code.name AS 'v'

FROM

health_med_operation_code

WHERE NAME LIKE '%ทั่วร่างกาย%'

GROUP BY

SUBSTR(icd10tm FROM 6 FOR 2))AS c

LEFT JOIN health_med_operation_item AS o ON o.health_med_operation_item_code =c.i;

#-----------------

i v icd10tm health_med_operation_item_code health_med_operation_item_name
09 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธีที่ทั่วร่างกาย 1007709 09 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี - 09
10 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 1007710 10 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร - 10
11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ทั่วร่างกาย 4007711 11 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการรัดหน้าท้อง - 11
12 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย 9007712 12 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ - 12
13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย ไม่มีรหัสให้update 13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด - 13
14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย ไม่มีรหัสให้update 14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร - 14

itemcode