สารบัญ

โครงสร้างมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก

Set ยาสมุนไพร
สมุนไพรที่ Mapping เรียบร้อยพร้อมใช้ ตรงรหัสค่าบริการ ต้องไม่ว่าง และต้องนำเข้าในรายการยาแผนปัจจุบัน

การนำรายชื่อสมุนไพรเข้ารายการยาแผนปัจจุบัน

tm meditem

ที่สำคัญมากคือ ในตาราง Drugitem ต้องใส่รหัส income ให้ค่า

๐๓  ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ      
๑๗  ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

/*ตรวจสอบ ยา ไม่มีค่าใช้จ่าย*/

select * from drugitems

where istatus <>'N'

and (income not in ('03','17')

or income is null)

ตัวอย่าง

name income istatus did
ชาชงสมุนไพรดอกคำฝอย[10 ซอง/pack] Y
Ampicillin INJ Y 100145000002620000000000
มะแว้ง ชนิดอม Y 420000005349103000000000
ขมิ้นชันแคปซูล Y 410000000109135000000000
ฟ้าทะลายโจรเม็ด Y 410000000479135000000000
NSS น้ำเกลือล้างแผล Y 100942000000780000000000

/*สมุนไพรที่ยังไม่ Mapping 24 หลัก */

SELECT

thd.icode,

thd.health_med_medication_name,

d.`name`,

d.strength,

d.istatus,

d.did

from health_med_medication as thd

right JOIN drugitems as d on d.icode =thd.icode

where thd.icode is null and left(d.did,1)='4'

and d.istatus <>'N'

#---------------------------

ตัวอย่าง

icode health_med_medication_name name strength istatus did
null null หญ้าดอกขาวชาชง 2 g. Y '410000000610000034111256'
null null ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ml. Y '420000001549506094782748'
null null ฟ้าทะลายโจร 350 mg. Y '410000000479135020182755'
null null ธรณีสัณฑฆาต แคปซูล 400 mg. Y '420000002869140020111295'
null null ประสะไพล แคปซูล 400 mg. Y '420000003959135020111295'
null null มะระขี้นก แคปซูล 350 mg. Y '410000000519135020111295'

วิธีการตามภาพ

mapping drug

Set หัตถการ
       หัตถการใดพร้อมใช้สังเกต เมื่อเรียงคอลัมน์ จะเห็นว่าช่องค่าบริการ จะไม่ว่างเปล่า
ค่าบริการก็ต้องผ่านการ Mapping รหัส มาตรฐาน

tm procedu