สารบัญ

DIAGNOSIS OPDlo

DIAGNOSIS_OPD

โครงสร้าง DIAGNOSIS_OPD

/* DIAGTYPE ประเภทการวินิจฉัย */

SELECT

diagtype.diagtype,diagtype.`name`,diagtype.nhso_code

FROM diagtype;

#===============

ตัวอย่าง

diagtype name nhso_code
1 Principal Diagnosis 1
2 Comorbidity (โรคอื่นที่เป็นร่วมด้วย) 4
3 Complication (โรคที่เกิดขึ้นเมื่อเข้านอนในโรงพยาบาลแล้ว) 4
4 Other (สาเหตุภายนอกอื่น ๆ) 4
5 EXTERNAL CAUSE(สาเหตุภายนอก) 5
6 Additional code (รหัสเสริม) 4
7 Morphology (รหัสเกี่ยวกับเนื้องอก) 7