สารบัญ

update accident TYPEIN_AE 2016

/*TYPEIN_AE ประเภทการมารับบริการกรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน*/

SELECT

TYPEIN_AE.visit_type,

TYPEIN_AE.visit_name,

TYPEIN_AE.export_code

FROM

er_nursing_visit_type AS TYPEIN_AE

#===================

ตัวอย่าง

visit_type visit_name export_code
1 มารับบริการเอง 1
2 ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น 6
3 ได้รับการส่งตัวโดย First responder 2
4 ได้รับการส่งตัวโดย BLS 3
5 ได้รับการส่งตัวโดย ILS 4
6 ได้รับการส่งตัวโดย ALS 5
7 อื่น ๆ 7
9 ไม่ทราบ 9

/*TRAFFIC ประเภทผู้บาดเจ็บ (อุบัติเหตุจราจร) 1= ผู้ขับขี่
, 2=
ผู้โดยสาร, 3= คนเดินเท้า
, 8=
อื่นๆ, 9= ไม่ทราบ */

SELECT

TRAFFIC.accident_person_type_id,

TRAFFIC.accident_person_type_name,

TRAFFIC.export_code

FROM

accident_person_type AS TRAFFIC

#===================

ตัวอย่าง

accident_person_type_id accident_person_type_name export_code
1 ผู้ขับขี่ 1
2 ผู้โดยสาร 2
3 คนเดินเท้า 3
8 อื่นๆ 8
9 ไม่ทราบ 9

/*VEHICLE ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ */

/*01= จักรยานและสามล้อถีบ,

02= จักรยานยนต์, 03= สามล้อเครื่อง,

04= รถยนต์นั่ง/แท็กซี่, 05= รถปิกอัพ,

06= รถตู้, 07= รถโดยสารสองแถว,

08= รถโดยสารใหญ่

(รถบัสรถเมล์), 09= รถบรรทุก/รถพ่วง,

10= เรือโดยสาร 11= เรืออื่นๆ,

12= อากาศยาน, 98=อื่นๆ 99= ไม่ทราบ หมายเหตุ : เฉพาะอุบัติเหตุจราจร*/

/*VEHICLE ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ */

SELECT

VEHICLE.accident_transport_type_id,

VEHICLE.accident_transport_type_name,

VEHICLE.export_code

FROM

accident_transport_type AS VEHICLE

#===================

ตัวอย่าง


accident_transport_type_id

accident_transport_type_name

export_code

1

จักรยานและสามล้อ

01

2

จักรยานยนต์,

02

3

สามล้อเครื่อง,

03

4

รถยนต์นั่ง/แท็ก

04

5

รถปิกอัพ

05

6

รถตู้

06

7

รถโดยสารสองแถว

07

8

รถโดยสารใหญ่(รถ

08

9

รถบรรทุก/รถพ่วง

09

10

เรือโดยสาร

10

11

เรืออื่นๆ

11

12

อากาศยาน

12

98

อื่นๆ

98

99

ไม่ทราบ

99


update accident_transport_type  ( VEHICLE )2061