สารบัญ

 

 

/*แก้ไข ข้อมูลเก่าทั่งระบบเป็น รหัสใหม่ LABOR รหัสความเป็นคนต่างด้ามี3 ระหัส ก่อนใช้รหัสใหม่ */

UPDATE person

SET person_labor_type_id = 11

WHERE person_labor_type_id = 0;

UPDATE person

SET person_labor_type_id = 12

WHERE person_labor_type_id = 1;

UPDATE person

SET person_labor_type_id = 22

WHERE person_labor_type_id = 2;

#==========================

update person labor_type