วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับมอบชุดของใช้ประจำตัวผู้ป่วย

จำนวน 120 ชุด มูลค่า 20,000 บาท จาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัสสาขาสุพรรณบุรี)

และบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จะำกัด(โลตัสสาขาสามชุก) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

งานบริจาคของโลตัส

 

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

(Emergency Operation Center EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 45/2564

ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และมอบหมายภารกิจแนวทางการปฏิบัติงาน

ณ ห้องประชุมการบูร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

งานEOC 3 05 2564

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.29 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5

เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการลงตรวจเยี่ยมหน่วย

ให้บริการฉีดวัคซีนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และ

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะทำงานสรุป

ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมอาคาร TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

งานสธน. 30 04 2564

หมวดหมู่รอง

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

001

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 123 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.