งานพัฒนาคุณภาพบริการ

Up

แนวทางการจ่ายเงินตามผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ( P4PP)

แนวทางการจ่ายเงินตามผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วย

บริการปฐมภูมิ(P4PP)download copy

 
 
Powered by Phoca Download