หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ  

kronkaew

นางกรแก้ว ทัพมาลัย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

   

เข้าสู่ระบบ  

   

บุคลากร

รายละเอียด

Asean-Logo

pkaew

นางกรแก้ว ทัพมาลัย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

yai oong

นางสุนรี ศรีผุดผ่อง
รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางฉวีวรรณ ดำคำทา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
pcat1 lak1
นางสุมัญญา ทรัพย์เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวศิริกาญจน์ เจริญไชย์ธำรง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
renu1  singaporeSky
นางเรณู ปิ่นทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวธัญญาพร  ศรีเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  

 
   
   
4e168bc00e54b
   

ปฏิทิน  

   

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  

   
© ALLROUNDER