เอกสารอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยหลักการทางระบาดวิทยา รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีประจันต์

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 23 ธันวาคม 2557 14:57
เขียนโดย ประทีป ดอกมณฑา
ฮิต: 564

เอกสารอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยหลักการทางระบาดวิทยา รุ่นที่ ๒  วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีประจันต์