ร่าง แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557 15:57
เขียนโดย ชนาทิพ หัตถกรรม
ฮิต: 878

ร่าง แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559