บุคลากร

รายละเอียด

 

 bossjariya2

นางจริยา ละมัยเกศ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

pboon pho 

นายไพบูลย์ อาชีวะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 นางวลัยพร สิงห์จุ้ย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

somchay PAEED

นายสมชาย อุ่นศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางกัญญา พงษ์สุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

teep3 mon

นายประทีป ดอกมณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 tong wan 

 นายศิลา กลั่นแกล้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

job1 nack
นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
jeep min
นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
nuy  
นายสิรภพ ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

bossjariya3

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.