บุคลากร

รายละเอียด

 

 bossjariya2

นางจริยา ละมัยเกศ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

pboon ta2

นายไพบูลย์ อาชีวะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางพัชรินทร์ มณีพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

somchay PAEED

นายสมชาย อุ่นศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางกัญญา พงษ์สุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

pho teep3

นางวลัยพร สิงห์จุ้ย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายประทีป ดอกมณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 mon wan 

 นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

tong job1
นายศิลา กลั่นแกล้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
nack jeep
นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
min nuy
นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสิรภพ ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

bossjariya3

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.