โครงสร้างการบริหารงาน

รายละเอียด

โครงสร้างการบริหารงาน

ข้อมูลยังขึ้นไม่ครบ และจะเพิ่มข้อมูลให้เร็วนี้

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

bossjariya3

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.