งานข้อมูลข่าวสาร ปี 2557

รายละเอียด

ข้อมูลประชากร

ฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายปี 2558 จัดกลุ่มตามเขตบริการที่ 5 (ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)

 

HIS เว็บสารสนเทศสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี

คู่มือนิเทศและติดตามระบบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส และการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านแฟ้มมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม สำหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้านระบบข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘

เล่มเอกสารรายงานประจำปีพ.ศ.๒๕๕๖

เล่มเอกสารรายงานประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗(ฉบับDraft)

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ Version 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558

 VDO CONFERENCE เรื่อง แนวทางการคำนวณอายุคาดเฉลี่ย และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ของประชากรไทย

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

bossjariya3

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.