กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ๒๕๕๗

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 08:54
เขียนโดย ประทีป ดอกมณฑา
ฮิต: 748

กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี