ข้อมูลเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ/โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยใช้ EVB" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 57 โรงแรมเลิศธานี

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 04 กรกฎาคม 2557 08:41
เขียนโดย ชนาทิพ หัตถกรรม
ฮิต: 775

>>>>>เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ/โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยใช้ EVB" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 57 โรงแรมเลิศธานี