งานวิจัย

รายละเอียด
หมวด: SOP for Human Research Ethics Committee
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557 16:15
เขียนโดย ชนาทิพ หัตถกรรม
ฮิต: 2049

แบบฟอร์มจริยธรรมวิจัย icon click 1

แจ้งผู้ประสงค์จะขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ให้ส่ง

เอกสารตามแบบฟอร์ม AF 01-10 ถึง AF 08-10 ให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดพิจารณา รอบที่ 1 ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และ

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ของปี

หากมีข้อสงสัยปติดต่อ

ดร.เพ็ชรน้อย  ศรีผุดผ่อง หรือ

คุณสมร  จงสมจิตร