หนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่เวชสถิติโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ๒๕๕๗

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557 15:34
เขียนโดย ประทีป ดอกมณฑา
ฮิต: 865

หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เวชสถิติโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗