ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการ ไตรมาส 2 ปี2556 (นำไปแก้ไข เป็นแบบฟอร์มไตรมาส 3)

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2556 15:20
ฮิต: 1517

 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามแนวทางการตรวจราชการและ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ไตรมาสที ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้