ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการ ไตรมาส 2 ปี2556 (นำไปแก้ไข เป็นแบบฟอร์มไตรมาส 3)

รายละเอียด

 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามแนวทางการตรวจราชการและ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ไตรมาสที ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.