ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รายละเอียด

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

bossjariya3

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.