ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๖

รายละเอียด

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๖ 

      สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่้

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

   

1.1

1 

 

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.