สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56

รายละเอียด
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2556 14:11
ฮิต: 809

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน (ปรับปรุงแผน)
วันที่ 13 ก.พ. 56 Download เอกสารที่แนบมานี้ด้วย
เพื่อความรวดเร็วในการสร้างความเข้าใจ

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 (โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ และทีมงาน)

แผนงานด้านการส่งเสริมป้องกันโรคระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 8 แผนงาน (ปรับล่าสุด 8 ก.พ.56)

รวมไฟล์ที่นำเสนอประกอบการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 ณ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า