สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56

รายละเอียด

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน (ปรับปรุงแผน)
วันที่ 13 ก.พ. 56 Download เอกสารที่แนบมานี้ด้วย
เพื่อความรวดเร็วในการสร้างความเข้าใจ

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 (โดย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ และทีมงาน)

แผนงานด้านการส่งเสริมป้องกันโรคระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 8 แผนงาน (ปรับล่าสุด 8 ก.พ.56)

รวมไฟล์ที่นำเสนอประกอบการประชุมพิจารณาแผนสุขภาพเขต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 ณ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

bossjariya3

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.