แผนสุขภาพจังหวัดฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียด

แผนสุขภาพจังหวัดฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแผนให้เสร็จและส่งให้งานพัฒนายุทธศาสตร์

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2556  ภายในเวลา  12.00 น.

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

bossjariya3

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.